ข่าวกิจกรรม วันที่ 14/05/2019 |
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝึกอบรมงานรุกขกรรมขั้นต้นเพื่อการดูแลต้นไม้ใหญ่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝึกอบรมงานรุกขกรรมขั้นต้นเพื่อการดูแลต้นไม้ใหญ่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝึกอบรมงานรุกขกรรมขั้นต้นเพื่อการดูแลต้นไม้ใหญ่ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี และเพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ด้านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ มีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ