ข่าวกิจกรรม วันที่ 14/05/2019 |
โครงการฝึกอบรมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ระบำศรีวิชัย ประจำปี 2562 (สัปดาห์ที่ 3)

    โครงการฝึกอบรมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ระบำศรีวิชัย ประจำปี 2562 (สัปดาห์ที่ 3)

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสันติยา ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา ,นางนันท์ธนัส จันทร์ภักดี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ,นายจตุรงค์ กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมและให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
           โครงการฝึกอบรมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง “ระบำศรีวิชัย” ประจำปี 2562
การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ของโครงการซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมาพร้อมเพรียงกันตั้งแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง “ระบำศรีวิชัย” ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เข้าร่วมอบรมต่างตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมรำกันอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่สังเกตเห็นในรอบสัปดาห์นี้น้องๆ มีความสุขกับการฝึกอบรมมาก ต่างช่วยกันนุ่งผ้าโจงกระเบนให้เพื่อน ร่วมทานของว่างด้วยกัน สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดได้ว่าโครงการนี้สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันสามารถสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการแสดง “ระบำศรีวิชัย” ถือได้ว่าโครงการนี้จัดมาเพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้ดียิ่งนัก

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ