ข่าวกิจกรรม วันที่ 03/05/2019 |
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

           วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มเป้าหมาย อ.หัวไทร อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด อ.เฉลิมพระเกียรติ) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ