ข่าวกิจกรรม วันที่ 03/05/2019 |
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีปลงผมนาค ณ อาคารศาลา 100 ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีปลงผมนาค ณ อาคารศาลา 100 ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษาและนาวสาวจริยา เทพรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค ณ อาคารศาลา 100 ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

                โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปลงผมผู้ที่จะเข้าอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธรรมยุต) /เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์และพระอุปัชฌาย์ขลิบปอยผมปฐมฤกษ์แก่นาค จำนวน 48 คน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและญาติพี่น้องของผู้อุปสมบทเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ