ข่าวกิจกรรม วันที่ 01/04/2019 |
อบจ.นครศรีฯ จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง 29-31 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้า อบต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

อบจ.นครศรีฯ จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง 29-31 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้า อบต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

 
          วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. นายสุธรรม อินทร์ทองคำ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง ณ ลานหน้า อบต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสุรเชษฐ์ รัตนพันธ์ ส.อบจ.อ.ทุ่งสง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น ,คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก 
โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสงในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ            องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสง อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ,การประกวดรำวงเวียนครก,การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสง และกิจกรรมการแสดงมหรสพบนเวทีอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปเที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้า อบต.เขาขาว อ.ทุ่งสง

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ