ข่าวกิจกรรม วันที่ 01/04/2019 |
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ประจำปี 2562

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ประจำปี 2562

      วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิตภินันท์ ทองเสน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ประจำปี 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นศ.ชั้น 1 
โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ ผู้กล่าวเปิดงาน พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 และได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆภายในงาน


************
ภาพ/ข่าว : วราภรณ์,ศุทธินี
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ