ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/03/2019 |
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน รุ่นที่ 3

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน รุ่นที่ 3

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ