ข่าวกิจกรรม วันที่ 25/01/2019 |
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ