ข่าวกิจกรรม วันที่ 25/01/2019 |
ค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล

ค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล

อบจ.นศ. จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล”
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดโครงการ “ค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล” ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2562 โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ และโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ