ข่าวกิจกรรม วันที่ 26/12/2018 |
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายนายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สิบโทประจวบเหมาะ ภักดีชน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) คณะครู อาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย พร้อมพบปะประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สาธิตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ