ข่าวกิจกรรม วันที่ 26/12/2018 |
ร่วมพิธีเปิดและปล่อยแถวกิจกรรม นครศรีธรรมราช จังหวัดสะอาด สวยงาม

ร่วมพิธีเปิดและปล่อยแถวกิจกรรม นครศรีธรรมราช จังหวัดสะอาด สวยงาม

      วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางอุทุมพร บุญชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารจังหวัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและปล่อยแถวกิจกรรม “นครศรีธรรมราช” จังหวัดสะอาด สวยงาม โดยร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด ถนนสายเทวบุรีตลอดสายในรัศมี 1 กิโลเมตร ตั้งแต่หัวสะพานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ถึงสามแยกถนนทางรถไฟ โพธิ์เสด็จ
      โดยมีนายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับมอบหน้าที่จากนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บกวาด ขยะหลังน้ำท่วม บนถนนเทวบุรี มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานดูแลถนนหน้าที่ตั้งสำนักงานหน่วยงานราชการ ระยะทาง 1 กิโลเมตร สวยงาม ภายใต้โครงการ “จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม” มีกิจกรรมรถประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตัดหญ้าข้างถนน การเก็บกวาดขยะ เป็นต้น

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ