ข่าวกิจกรรม วันที่ 26/12/2018 |
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ชื่นชมทีมกีฬาอบจ.นครศรีธรรมราช ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช กลางที่ประชุมกรมการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ชื่นชมทีมกีฬาอบจ.นครศรีธรรมราช ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช กลางที่ประชุมกรมการจังหวัด

            ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ชื่นชมทีมกีฬาอบจ.นครศรีธรรมราช ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช กลางที่ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนธันวาคม 2561
            วันที่ 25 ธันวาคม 2561เวลา 13.30 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายนายวราวุธ หมีเฟื่องผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวชื่นชมความสามารถของนักกีฬาทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ณ ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในที่ประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ในกีฬาชนิดเซปักตะกร้อและกีฬาเปตอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดส่งนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์”ในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 (ที่ผ่านมา) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการแข่งขันฯ ทีมกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12 ปีหญิง นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ) ซึ่งประกอบด้วย1. ด.ญ.ศิริพร ทองธวัช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2.ด.ญ.อารยา ดีเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3.ด.ญ.ธนพร ขอนแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4. ด.ญ.ธนัญชญา แก้วสำลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5.ด.ญ.สายธาร สมมิตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และผู้ฝึกสอน ได้แก่ 1.นายวิรัตน์ สมทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2.นางสาววัชราพร รักษาวงค์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และผู้จัดการทีม ได้แก่ สิบโทประจวบเหมาะ ภักดีชน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 18 ปีหญิง ประเภททีม 2 คน นักเรียนจากโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประกอบด้วย 1.นางสาวพิมพ์ลภัส ทองพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.นางสาวธัญญาภรณ์ คงกะพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3.เด็กหญิงภัชราภา เกลี้ยงกลม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ฝึกสอน ได้แก่ 1.นายสุนทร รองนวล ตำแหน่งครู คศ.1 2.นางสาวอารีย์นุช นาควรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และผู้จัดการทีม นางภาวินี อำนวย ผู้อวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์


************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ