ข่าวกิจกรรม วันที่ 26/12/2018 |
นายจตุรงค์ กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 15/2561

นายจตุรงค์ กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายจตุรงค์ กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 15/2561 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ