ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/11/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นศ.

อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2561
ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นศ.

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางจุตติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์พิธีเปิดโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2561โดยมีพลโท พีรพล วิริยากุล อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมการประชุมเสวนาทางการแพทย์แผนไทย เรื่องการประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.ยาแผนไทย เพื่อร่วมกันประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย ซึ่งคณะกรรมการยกร่างเสนอผ่าน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) แล้ว ส่งกลับมาให้ทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ ซึ่งภาคใต้จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ และเสวนาสมุนไพรกัญชา กระท่อม ซึ่งเคยใช้ประกอบในตำรับยาแผนไทย มานาน ตามแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์มากมายหลายตำรับ เมื่อตรากฎหมาย และได้ประกาศเป็นยาเสพติด ประเภท 5 ทำให้แพทย์แผนไทย ต้องยกเลิกประกอบยาที่ผสมด้วยกัญชาและกระท่อม ทำให้สรรพคุณยาหายไป รักษาโรคก็ไม่ได้ผล


************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ