ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/11/2018 |
ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและสรุปการปฏิบัติงานในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในโครงการต่างๆและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนหลังจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แถลงข่าวการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในด้านเครื่องจักรกลขนาดเบาและเครื่องจักรกลขนาดหนัก อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ เฝ้าระวัง ติดตามสถานะการณ์ทั้งพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5


***********************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ