ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/11/2018 |
ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมระหว่างนายกอบจ.นครศรีธรรมราช รองปลัดฯและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561

นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมระหว่างนายกอบจ.นครศรีธรรมราช รองปลัดฯและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561

        วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมระหว่างนายกอบจ.นครศรีธรรมราช รองปลัดฯและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561พร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อสรุปการปฏิบัติงานและติดตามโครงการต่างๆในรอบเดือนตุลาคม 2561 (ต้นปีงบประมาณ) ซึ่งให้โครงการเป็นไปตามรูปแบบงบประมาณที่ได้ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชของโครงการต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


***********************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ