ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/11/2018 |
ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่กองช่างฯออกติดตามการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายท่าแพใต้(สายเก่า)

ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่กองช่างฯออกติดตามการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายท่าแพใต้(สายเก่า)

       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่กองช่างฯออกติดตามการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายท่าแพใต้(สายเก่า)จากหน้าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงแยกโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกปฎิบัติงานเกรดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิมพื้นที่บริเวณถนนสายสิชล-หาดเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


*****************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ