ข่าวกิจกรรม วันที่ 01/10/2018 |
นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมออกรายการเช้านี้ที่เมืองคอน ช่วงอบจ.นครศรีธรรมราชพบประชาชน

นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมออกรายการเช้านี้ที่เมืองคอน ช่วงอบจ.นครศรีธรรมราชพบประชาชน

          วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.00น.ที่สถานีโทรทัศน์NBTนครศรีธรรมราช นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมออกรายการเช้านี้ที่เมืองคอน ช่วงอบจ.นครศรีธรรมราชพบประชาชน พร้อมด้วยนายสุรินทร์ สิริชยานนท์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายฐชนม์พรหม สมสุข และจตุรงค์ กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพานิชย์ อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินรายการใน ประเด็นเชิญชวนลูกหลานชาวนครที่อยู่ต่างถิ่น ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี เมืองนคร ซึ่งนายชำนาญ เอียดแก้ว ปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช ได้กล่าวผ่านรายการว่าในส่วนที่ อบจ.นครศรีธรรมราชดำเนินการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561 ประกอบด้วย
การประกวดแข่งขันเพลงร้องเรือชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถฯ / 4 - 5 ตุลา 61 / 17.00 - 21.00 น. / สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
ประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / รอบคัดเลือก 3 - 5 ตุลา 61 / รอบชิงฯ 10 ตุลา 61 / 20.00 - 23.00 น. / สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช การประกวดแข่งขันหนังตะลุงเยาวชน 6 - 7 ตุลา 61 / 20.00 - 23.00 น. / สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
การประกวดหมรบโบราณ 7 ตุลา 61 / 13.00 - 18.00 น. / ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช
การประกวดหุ่นเปรต 7 ตุลา 61 / 15.00 น. / สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชการประกวดแข่งขันมโนราห์เยาวชน 8 ตุลา 61/ 18.00 - 20.00 น. / สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
การแข่งขันเดินวิ่งงานเดือนสิบ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านเพลงบอก/รำโทน 30 กันยา 61
ดิเกร์ฮูลู/รำโทน 1 ตุลา 61โนรา 3 ตลา 61ชาตรี 4 ตุลา 61 รำโทนนกพิพิด 5 ตุลา 61 หนังตะลุง 6 ตุลา 61ลิเกป่า 7 ตุลา 61โนรา 8 ตุลา 61หนังตะลุง/รำโทน 9 ตุลา 61เพลงร้องเรือ/รำโทน 10 ตุลา 61โนรากลอน 11 ตุลา 61โขนละคร/รำโทน 12 ตุลา 61


******************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ