ข่าวกิจกรรม วันที่ 01/10/2018 |
ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายการต้อนรับและร่วมพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐาน องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

 ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายการต้อนรับและร่วมพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐาน องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

          สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐาน องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
          วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงโปรดมีบัญชามอบให้สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส /เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธ) ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นองค์ประธานพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐาน องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้กราบพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระวิหารทรงม้า กราบพระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช ณ พระวิหารหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ซึ่งเป็นกลีบบัวที่ 60 และกลีบบัวสุดท้าย ขึ้นประดิษฐาน องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ตำรวจ ข้าราชการ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับและร่วมพิธีจำนวนมาก
          จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา มีวัดราษฎร์ 618 แห่ง พระอารามหลวง 4 แห่ง โดยมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชน ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับกรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์กลีบบัวทองคำ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้งานบูรณะปฏิสังขรณ์กลีบบัวทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ขึ้นประดิษฐานที่ปูนปั้นกลีบบัว องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฉันทามติ จัดพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ขึ้นประดิษฐานที่ปูนปั้นกลีบบัว องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกลีบบัวทองคำที่ 60 และเป็นกลีบบัวสุดท้าย ถือว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์กลีบบัวทองคำเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับลำดับขั้นตอนต่อไปทางกรมศิลปากรจะมีการทำความสะอาดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และรื้อนั่งร้านลงให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2561 และในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จะมีการจัดงานสมโภชเฉลิมฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นลำดับต่อไป

*****************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ