ข่าวกิจกรรม วันที่ 25/09/2018 |
ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2561

ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2561

        วันที่24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำความดีและสร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น อาทิ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ,การมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2561 ,การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด ,การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่อำเภอสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระดับจังหวัด ,การมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 และอาสาสมัครแรงงานผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2561 ,การมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปี 2561 ,การมอบประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2561 และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อุทิศที่ดินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอีกด้วย


******************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ