ข่าวกิจกรรม วันที่ 19/09/2018 |
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมเสวนาการจัดทำข้อสอบ Exit-Exam ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร์ ด้านการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมเสวนาการจัดทำข้อสอบ Exit-Exam ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร์ ด้านการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมเสวนาการจัดทำข้อสอบ Exit-Exam ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร์ ด้านการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมกันเสนอแนวคิดและรูปแบบวิธีการปฎิบัติของหลักสูตรรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยนายทรงไทย วิทวุฒิศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอหัวไทร ปลัดอำเภอ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ คณะอาจารย์สาขารัฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 3 ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


*******************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ