ข่าวกิจกรรม วันที่ 14/09/2018 |
ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า สถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 1 ณ สถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 1 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า สถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 1 ณ สถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 1 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

         วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.45 นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า สถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 1 ณ สถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 1 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ