ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/09/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการด้านการพัฒนาสังคม อบจ.นศ.ในกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561

อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการด้านการพัฒนาสังคม อบจ.นศ.ในกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 

            วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น..นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.นครศรีธรรมราชและเครือข่ายคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ดูแลคนพิการ เข้าร่วม ณ ท่าหารีสอร์ท ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
        สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเครือข่ายคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตนเองและครอบครัว ทั้งยังส่งเสริมและผลักดันขับเคลื่อนให้เครือข่ายคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีและสร้างขวัญกำลังใจ พัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 โดยมีวิทยากรมาบรรยายและอบรมการทำสบู่และยาใช้สอยอเนกประสงค์ณ ท่าหารีสอร์ท อำเภอลานสกา


*****************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ