ข่าวกิจกรรม วันที่ 06/08/2018 |
อบจ.นครศรีจัดโครงการอบรมนวดแผนไทย ณ ที่ทำการชมรมอสม. อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

อบจ.นครศรีจัดโครงการอบรมนวดแผนไทย ณ ที่ทำการชมรมอสม. อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

       วันนี้ (6 ส.ค. 2561) เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจิตรธรรม บุญญาธิการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอฉวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุก โดยมีนายผนึก ริวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

        สำหรับโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุก ฝ่ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอฉวาง ผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพ และนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี โดยจัดอบรมขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561  ณ ที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ