ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/08/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดแคมเปญ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต มุ่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีธรรมราช จัดแคมเปญ 
“เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต”
มุ่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

      วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและสื่อมวลชน (การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ โรงแรมลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแคมเปญ “เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” และทัศนศึกษาดูงานการวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและสื่อมวลชน ร่วมกันสร้างทักษะ ความรอบรู้ นำมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อให้เกิดกระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยว

 

*********************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ