ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/08/2018 |
พิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ. ศ. 2561 กิจกรรมอบรมคืนปลาให้อ่าวปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ. ศ. 2561 กิจกรรมอบรมคืนปลาให้อ่าวปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

       วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ. ศ. 2561 กิจกรรมอบรมคืนปลาให้อ่าวปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสุภาพ ขุนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอเมือง ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางจุตติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
ในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกและได้เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ต่างๆอย่างมากมายจนทำให้พื้นที่และพันธุ์สัตว์น้ำลดลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หลายประการและก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพประมง ชาวประมง เยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ก่อนเปิดการอบรม นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมได้กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ก่อนที่จะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกันและร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้าร่วมล้านตัว

 

*********************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ