ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/07/2018 |
อบจ.นครศรีฯ สืบสานงานประเพณีดอกจูดบาน 2561 จัดยิ่งใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีฯ สืบสานงานประเพณีดอกจูดบาน 2561 จัดยิ่งใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

            วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดธิดาดอกจูดบาน ในงานดอกจูดบานและของดีชะอวด ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสุธรรม อินทร์ทองคำ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายธัญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.นครศรีธรรมราช ,นายชัยรัตน์ รัตนมาศ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอชะอวดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนายทวีรัตน์ บุญจรัญ ปลัดอาวุโสอำเภอชะอวด เป็นผู้กล่าวรายงาน 
            โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับอำเภอชะอวด, เทศบาลตำบลชะอวดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอชะอวด จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กิจกรรมงานดอกจูดบานและของดีชะอวด) ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2561 เพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของอำเภอชะอวด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอชะอวด รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาดอกจูดบาน ซึ่งถือเป็นเป็นไฮไลท์ของงานดอกจูดบานและของดีชะอวด เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ และแสดงออกถึงความงดงามในแบบที่เป็นอัตลักษ์ของชาวชะอวด และเป็นสีสันและเป็นเวทีที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่เป็นตัวแทนในการเข้าประกวดในทุกๆปี
สำหรับบรรยากาศในงานดอกจูดบานและของดีชะอวดยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของอำเภอชะอวด รวมถึงการแสดงมหรสพพื้นบ้าน และกิจกรรมบนเวทีของศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย โดยผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


****************************************************

ข่าว // ภัทราภรณ์ อ๋องสุทธิ์ , ทัดเทพ บริบูรณ์
ภาพ // พรนรินทร์ ยอสิน , ดนัย ชูหนู

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ