ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/07/2018 |
นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประมูลขายมังคุดครั้งแรกของฤดูกาลปี 2561 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพัฒนา

นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประมูลขายมังคุดครั้งแรกของฤดูกาลปี 2561 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพัฒนา 

            เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประมูลขายมังคุดครั้งแรกของฤดูกาลปี 2561 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพัฒนา พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ รัตนมาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอชะอวด ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดชะอวดพัฒนา บ้านหนองกะ หมู่ 8 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ