ข่าวกิจกรรม วันที่ 06/06/2018 |
อบจ.นครศรีฯ ร่วมกับชมรมขนอมโมโตครอส 1993 จัดกิจกรรมการแข่งขันขนอมไทยแลนด์ซุปเปอร์ครอส ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอขนอม จัดสนามแข่งขันอันดับหนึ่งของ 14 จังหวัดภาคใต้

อบจ.นครศรีฯ ร่วมกับชมรมขนอมโมโตครอส 1993 จัดกิจกรรมการแข่งขันขนอมไทยแลนด์ซุปเปอร์ครอส ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอขนอม จัดสนามแข่งขันอันดับหนึ่งของ 14 จังหวัดภาคใต้

            วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมขนอมไทยแลนด์ซุปเปอร์ครอส ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสุธรรม อินทองคำ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา, นายธัญญลักษ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว , คณะผู้จัดงานชมรมขนอมมอเตอร์ครอส 1993 และผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันจากหลายภาคส่วนร่วมพิธีเปิด ณ สนามขนอมโมโตครอส บ้านคลองเหรง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
              โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมขนอมโมโตครอส 1993 จัดกิจกรรมการแข่งขันขนอมไทยแลนด์ซุปเปอร์ครอส ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมการแข่งขัน “ขนอมไทยแลนด์ซุปเปอร์ครอส”ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดยเปิดให้ผู้ชมได้เข้าชมฟรีโดยไม่เก็บค่าผ่านประตู ซึ่งการแข่งขันประเภทนี้มีที่อ.ขนอมที่เดียวที่เปิดให้เข้าชมฟรีและได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามอันดับหนึ่งของ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องการที่จะเพิ่มจุดขายในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอำเภอขนอมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และต้องการส่งเสริมกีฬาโมโตครอสของอำเภอขนอมให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลักดันให้เยาวชนหันมาสนใจด้านกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอมอีกด้วย โดยในครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ สนามขนอมโมโตครอส บ้านคลองเหรง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีประชาชนผู้ร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก


************************************
ข่าว// ภัทราภรณ์ อ๋องสุทธิ์ , ทัดเทพ บริบูรณ์
ภาพ // ดนัย ชูหนู

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ