ข่าวกิจกรรม วันที่ 06/06/2018 |
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและสนทนากับนายอู่เสี่ยวฮุย นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและสนทนากับนายอู่เสี่ยวฮุย นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมต้อนรับและสนทนากับนายอู่เสี่ยวฮุย นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้นำในการต้อนรับและสนทนา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำภาคการค้าและอุตสาหกรรม และในเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชำนาญ เอียดแก้ว ปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช ( Acting Chief of nakhonsrithammarat P. A. O. ) ได้ลงนามร่วมกับนายอู่ เสี่ยว ฮุย นายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง ในบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับเทศบาลเมืองผิงเสียง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจต่อกัน พร้อมเตรียมสถาปนาเป็นเมืองพี่เมืองน้อง เพื่อประสานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การแพทย์และสุขภาพและอื่นๆ

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ