ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/05/2018 |
นายธัญญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทุ่งสง เพื่อแจ้งความคืบหน้าและประสานความร่วมมือการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง ทุ่งสงเมืองชุมทาง เมืองต้องห้ามพลาด

นายธัญญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทุ่งสง เพื่อแจ้งความคืบหน้าและประสานความร่วมมือการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง “ทุ่งสงเมืองชุมทาง เมืองต้องห้ามพลาด" 

             วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา10.00 น. นายธัญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทุ่งสง เพื่อแจ้งความคืบหน้าและประสานความร่วมมือการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง “ทุ่งสงเมืองชุมทาง เมืองต้องห้ามพลาด ”โดยมีทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอทุ่งสงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
         โดยการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นายธัญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวได้แจ้งถึงความคืบหน้าการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง ภายใต้ชื่องาน “ทุ่งสง เมืองชุมทาง..เมืองต้องห้ามพลาด” ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ,การประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอำเภอทุ่งสง ,การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสง และกิจกรรมการแสดงมหรสพบนเวทีอีกมากมาย

 

**************
ข่าว// ภัทราภรณ์ อ๋องสุทธิ์ ,ทัดเทพ บริบูรณ์
ภาพ // ดนัย ชูหนู 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ