ข่าวกิจกรรม วันที่ 13/03/2018 |
นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาหรำคลองจันดีหน้าวัดธาตุน้อย

นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาหรำคลองจันดีหน้าวัดธาตุน้อย

                    วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ ตรวจการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาหรำคลองจันดีหน้าวัดธาตุน้อย บ้านนายโน จงจิตร หมู่ที่ 10,2,9,5 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 


***********************************

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ