ข่าวกิจกรรม วันที่ 13/03/2018 |
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจุตติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน เป็นไปตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้กองทุนชุมชนสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพ รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาให้กับครัวเรือนเป้าหมาย


*************************************************** 
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ