ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/01/2018 |
อบรมโครงการอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

อบรมโครงการอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

              วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

****************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ