ข่าวกิจกรรม วันที่ 11/01/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1

อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1

                   วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช นายชรินทร์ สันติกูล หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัยอบจ.นครศรีธรรมราช นายตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.นครศรีธรรมราชและผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 100 คน เข้าร่วม

                สำหรับการฝึกอบรมโครงการอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 นี้ได้จัดขึ้นตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาจราจรให้เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความแออัดและจุดที่สำคัญซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่นบริเวณหน้าโรงเรียน สถานที่ราชการ และตามท้องถนนต่างๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาสาจราจรและเพิ่มจำนวนผู้ช่วยในการจัดการจราจรร่วมกับตำรวจ โดยการให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายและบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานด้านจราจรระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อรองรับอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


*********************************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ