ข่าวกิจกรรม วันที่ 04/01/2018 |
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อำเภอเชียรใหญ่

                   วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมด้วย นายสมพร ลอยลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ เขต ๑ และนายธัญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณศาลาประชามุข 84 พรรษา มหาราชา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสรุปผลการแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2560 ดังนี้
//ประเภทเรือพื้นบ้าน 7 ฝีพาย// 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเจ้าแม่สายทอง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือโสรยา 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือโสรยา 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือคมพิฆาต ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 
รางวัลชมเชย จำนวน 3 ลำๆละ 2,000 บาท ได้แก่ เรือเจ้าแม่พรายดำ ,เรือเจ้าแม่เพรชบ้านด่าน ,เรือเจ้าจันทร์งาม 
//ประเภทเรือเพรียวรุ่น 11-13 ฝีพาย //
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือเจ้าแม่สายทอง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเทพวิเชียร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือเจ้าแม่พรไพลิน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือเจ้าแม่เพรชบ้านด่าน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 
รางวัลชมเชย จำนวน 2 ลำๆ ละ 4,000 บาท ได้แก่ เรือสาลิกา ,เรือเจ้าจันทร์งาม
//ประเภทเรือเพรียวรุ่น 14-16 ฝีพาย //
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือพญาชิงชัย 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือเทพภาณุภัทร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือพญาชิงชัย 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือโสรยา ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 
รางวัลชมเชย จำนวน 2 ลำๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ เรือเทพเก้าสถิตย์ ,เรือสิงห์สองรักษ์

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ