ข่าวกิจกรรม วันที่ 29/11/2017 |
พิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (โรงเรียนในสังกัดอบจ.นศ.)

                  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมระหว่างรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราชกับรองปลัดอบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2560

                 ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ได้มีพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (โรงเรียนในสังกัดอบจ.นศ.)ที่ได้สร้างผลงานการแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35 และได้เป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดภูเก็ต ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมได้ติดตามโครงการและสรุปการปฏิบัติงานของกองต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 5 )


                                         ******************************************
                                      ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ