ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/11/2017 |
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                    26 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีและพระเทพปัญญาสุธี เจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และแสดงธรรมเทศนา ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
                    โดยในพิธีมีการอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน มาประกอบพิธี ณ พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้วางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองแล้วพระภิกษุสงฆ์ได้วางดอกไม้จันทน์ ต่อจากนั้นเป็นข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับพร้อมทั้งได้จัดแสดงมหรสพสมโภชเป็นการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดศึกพรหมาศ หน้าพระเมรุมาศจำลอง และต่อจากนั้นเป็นการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการแสดงมโนราห์อาชีพของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะที่ประชาชนยังคงเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์จนครบทุกคนในเวลา 23.20 น.ต่อจากนั้นนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ พระจิตกาธาน สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมในพิธี
                                    *********************************************
                                    ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ