ข่าวกิจกรรม วันที่ 17/10/2017 |
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 150,000 ดอก

                   วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 150,000 ดอก ในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บริเวณเมรุมาศจำลอง นครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมด้วยนายโสภณ พานิช หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช และนางจุติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม ณ บริเวณศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                                 ******************
                                                         ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ