ข่าวกิจกรรม วันที่ 16/10/2017 |
ทัพนักกีฬาอบจ.นครศรีธรรมราชร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

                   ทัพนักกีฬาอบจ.นครศรีธรรมราชร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาพใต้ ครั้งที่ 35 ปี 2560 “เมืองลุงเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
                  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำขบวนทัพนักกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการแข่งขันฯในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 “เมืองลุงเกมส์” พร้อมด้วยนายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
                   สำหรับการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน เยาวชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และพัฒนากีฬาจากระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ ทั้งยังสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักกีฬา คณะครู และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 ถึง 20 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาต่างๆในจังหวัดพัทลุง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่งทั่วภาคใต้ร่วมการแข่งขัน ในรุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปีและ18 ปี 
                   หลังจากนั้นนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช และคณะเดินทางให้กำลังใจและพบปะพูดคุยกับทัพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สถานที่พักนักกีฬาโรงเรียนอนุบาลจังหวัดพัทลุง
                                                                 *********************
                                                       ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ