ข่าวกิจกรรม วันที่ 10/10/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560

อบจ.นครศรีธรรมราชจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 ณ บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 


                   วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 18.29 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลากพระจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายสมชาย เกตุชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอเมือง นายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.นครศรีธรรมราชและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
                สำหรับงานประเพณีลากพระจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการสาธิตการแทงต้ม การแข่งขันกินต้มและโยนต้ม การประกวดเรือพนมพระ พิธีสมโภชเรือพนมพระ ซึ่งผลการประกวดในกิจกรรม มีดังนี้
1. การประกวดเรือพนมพระ มี 2 ประเภท (มีเรือที่ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 30 ลำ)
1.1 ประเภทสวยงาม
- เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ วัดบุญนารอบ
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ วัดโพธิ์เสด็จ
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ วัดทุ่งแย้
- เงินรางวัลชมเชย จำนวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ วัดสวนป่าน
1.2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
- เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ วัดทอนหงส์ 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ วัดโทเอก
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ วัดกำแพงถม
2. การแข่งขันกินต้ม 
- เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,500 บาท ได้แก่ นายเอกชัย แซ่ลี้
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,000 บาท ได้แก่ นายณัฐพงษ์ จันทา
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 500 บาท ได้แก่ นายอภิชัย แซ่ด่าน 
3. การแข่งขันโยนต้ม 
- เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,500 บาท ได้แก่ นายวสันต์ บุญเฉลียว
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,000 บาท ได้แก่ นายอภิรักษ์ สมบัติบุญ
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 500 บาท ได้แก่ นายอภิชัย แซ่ด่าน
                   สำหรับงานประเพณีลากพระ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีลากพระถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยศาสนาพุทธส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความพร้อมเพรียง สามัคคีพร้อมใจกันในการทำบุญทำทาน และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาด้านศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อไป


***********************
               ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.             

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ