ข่าวกิจกรรม วันที่ 07/08/2017 |
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการอบรมฝึกอาชีพช่างเสริมสวย หลักสูตร 150 ชั่วโมง)

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการอบรมฝึกอาชีพช่างเสริมสวย หลักสูตร 150 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน มีการอบรมให้ความรู้โดยการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนเสริมสวยสาวสยาม

                                                         *******************************

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ