ข่าวกิจกรรม วันที่ 07/04/2017 |
ปลัดอบจ.นครศรีธรรมราชมอบวุฒิบัตรในโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน พร้อมด้วยนายองอาจ จตุกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาและเจ้าหน้าที่อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 และได้ศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และเข้าใจกระบวนการและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม พร้อมเตรียมความพร้อมให้เป็นมัคคุเทศก์อาสาและมัคคุเทศก์ที่ดีในอนาคตต่อไป

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ