ข่าวกิจกรรม วันที่ 07/04/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร ชาวสวนยางพารา หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ศรีวิชัย รุ่น 3

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร ชาวสวนยางพารา ในหลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ศรีวิชัย รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยนายเชต ยอดระบำ กำนันตำบลสามตำบล ปศุสัตว์อำเภอจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปลายนา หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาลงกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเกษตรกรขึ้น ในหลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ศรีวิชัย (คอล่อน) โดยสถาบันวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์นครศรีธรรมราช เป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับให้เกษตรกรเลี้ยงตามธรรมชาติเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมอาชีพที่มีศักยภาพบนพื้นฐานองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมจากอาชีพสวนยางพารา ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งในภาวะราคายางตกต่ำอีกด้วย

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ