ข่าวกิจกรรม วันที่ 07/04/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดอบรมอาสาจราจรเครือข่าย เพิ่มศักยภาพผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการจราจรของหน่วยงาน แก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่แออัดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่องค์การบริหารนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ,พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ ,นายสมศักดิ์ ราชพิลา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการอบรมอาสาจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโครงการจัดการฝึกอบรมขึ้นตามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความแออัด และจุดที่สำคัญเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากจากสถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากในงานต่างๆประกอบด้วยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการจราจรของหน่วยงานและอาสาสมัครมูลนิธิสาธารณะกุศลต่างๆ จำนวน 100 คน ซึ่งนายสนั่น ศิลารัตน์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโอกาสนี้ด้วย

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ