ข่าวกิจกรรม วันที่ 07/04/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารนโยบายและแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560 กิจกรรม เทคนิคการเขียนโครงการ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารนโยบายและแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 กิจกรรมเทคนิคการเขียนโครงการ พร้อมด้วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในกิจกรรม ณ โรงแรมลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำ วิเคราะห์โครงการ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการเขียนโครงการ และให้กระบวนการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา การถูกตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย เนื่องจากโครงการเป็นการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งลักษณะโครงการที่ดีจะนำมาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ