ข่าวกิจกรรม วันที่ 03/03/2017 |
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมกับคณะองค์การเภสัชกรรมซึ่งเดินทางมามอบเวชภัณฑ์และถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมกับคณะองค์การเภสัชกรรมซึ่งเดินทางมามอบเวชภัณฑ์และถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยนาวสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์และถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ , ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ ,โรงพยาบาลอำเภอปากพนัง และ รพ.สต.บ้านบางสระ ม.หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ