ข่าวกิจกรรม วันที่ 03/03/2017 |
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรสงฆ์อาราธนาธรรม พระสงฆ์ 89 รูป สวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล 89 วินาที โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา สามเณร จำนวน 300 รูป และประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายพันคนร่วมพิธี 
กิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 41
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ “โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” ขึ้น เพื่อรวมพลังร้อยรวมดวงใจประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรูปแบบกิจกรรมปฏิบัติบูชาทำความดีด้วยจิตอาสา น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชกรณียกิจนานาประการ ที่ทรงตรากตรำพระวรกายอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการรวมพลังประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามแนวทางประชารัฐจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาทำความดีเพื่อสังคมและสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ประชาชนถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น และร่วมทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมและสาธารณะ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ