ข่าวกิจกรรม วันที่ 03/03/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการการเรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดเสวนาเรื่องเสด็จเมืองนคร ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดนิทรรศการการเรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนิทรรศการการเรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,ประวัติเสด็จเมืองนคร จำนวน 17 ครั้ง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในพิธีเปิดงานได้มีตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช และกำลังพลจากมทบ.41 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมชมนิทรรศการ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 1) 
เวลา 10.00 น. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานต่อนายสกล จันทรรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาเรื่องเสด็จเมืองนคร พระอัจฉริยภาพหลักหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ ประกอบด้วย นายประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของรางวัลแมกไซไซสาขาพัฒนาชุมชน, ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสมบูรณ์ จันทร์จรุง เกษตรกรแบบผสมผสานและเป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลขุนทะเล,นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายจุมพล ทองตัน (โกไข่) ศิลปินนักร้อง และนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ