ข่าวกิจกรรม วันที่ 03/03/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรม Big Cleaning ในโครงการ ประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 มณฑลทหารบกที่ 41 สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มูลนิธิการกุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ้ง นครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรม Big Claening สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในพิธีเปิดนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางวรรณา อักษรวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม Big Claening สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อนายสกล จันทรรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี ในโครงการประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรวมพลังร้อยดวงใจประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำความดีด้วยจิตอาสา น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สุ่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจนานาประการและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตรากตรำพระวรกายอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยมายาวนาน นำพาประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทย
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวทางประชารัฐ ทำความดีเพื่อสังคมและสาธารณะ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น มีกิจกรรมทำความสะอาดสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมนิทรรศการการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 1) กิจกรรมเสวนา เรื่องเสด็จเมืองนคร พระอัจฉริยภาพหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 3) กิจกรรมสวดมาติกาบังกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ